Tecnologia Industrial I

Tema 0: Treball, energia i potència

Presentació del Tema 0: Treball, energia i potència

Exercicis resolts fotocòpies (del 1 al 5)

Exercicis resolts del llibre Unitat 0

Solució exercicis activitats finals del llibre

Tema 1: Els recursos energètics

Infografia i presentació sobre el carbó: extracció i aprofitament

Infografia i presentació sobre el petroli

Infografia sobre el gas natural

Impacte ambiental: el desastre del Deep Water Horizon

Infografia sobre l'impacte ambiental de l'ús dels recursos energètics

Presentació del tema 1: Els recursos energètics feta a classe

Tema 2: Producció i distribució d'energia elèctrica

Presentació en PowerPoint sobre la Producció d'energia elèctrica i infografia sobre la seva distribució (clica aquí)

Presentació sobre centrals productores d'energia

Presentació PowerPoint sobre les centrals hidroelèctriques i animació sobre els tipus de turbines

Presentació sobre les centrals termoelèctriques

Infografies i videos sobre l'energia nuclear

Presentació de classe (aquí)

Tema 3: Energies alternatives

Presentació de classe (aquí)

Recursos, infografies i videos sobre l'energia del sol

Enllaços, recursos, infografies i videos sobre l'energia eòlica

Enllaços, recursos, infografies i videos sobre energia geotèrmica

Enllaços, infografies i videos sobre l'energia del mar

Tema 4:  Circuits de corrent continu

Recursos, enllaços, videos, apunts i exercicis (clica aqui)

Exercicis resolts de corrent continu de les PAU

Tema 5: Instal·lacions elèctriques domèstiques

Infografia i altres recursos sobre instal·lacions elèctriques domèstiques

Tema 6: Propietats i assaigs de materials

Apunts, infografies, videos i recursos sobre propietats i assaigs de materials

Videos molt didàctics presentació tema de la Universitat Politècnica de València

Presentació de classe


Tema 7: Metal·lúrgia i siderúrgia

Apunts, videos... sobre el ferro i metalls ferrosos


Tema 10 i 11: Màquines i mecanismes

Exercicis resolts PAU mecànica

Més exercicis resolts de mecànica de les PAU

Exercicis resolts de les PAU de màquines i mecanismes

Mecanismes de transmissió de moviment


Tema 12: Pneumàtica

Presentació de pneumàtica

Animacions d'elements de pneumàtica

Interessant unitat didàctica de Pilar Latorre