divendres, 25 de juny de 2010

Introducció a les estructures i tipus d'esforços

Tipus de embragatges i caixa de canvis

Embragatge de disc, centrífug i de garres
Caixa de canvis
El relé: què és i com funciona

El relé, és un dispositiu electromecànic, que funciona com un interruptor controlat per un circuit elèctric en el qual, per mitjà d’una bobina i un electroimant, s’acciona un joc d’un o varis contactes que permeten obrir o tancar altres circuits elèctricos independents. Es va inventar al 1935 per Joseph Henry.
Infografia sobre el seu funcionament:Extret de la pàgina http://www.exatecno.net/ampliacion/rele/rele.swf

diumenge, 20 de juny de 2010

Enginyeria a Catalunya

 El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa va posar en marxa l’any passat ePrograma EnginyCat, que té com a principal funció  fer créixer l’interès del jovent per l’enginyeria en tots els seus aspectes. Per això ofereix informació sobres els estudis, les professions, les novetats i les notícies  relacionades amb l’enginyeria.


A la Guia dels estudis d’Enginyeria a Catalunya  hi trobareu informació molt interessant per els alumnes d'ESO i Batxillerat sobre els diferents estudis de grau que es poden cursar a les diferents universitats catalanes, així com les sortides professionals, vies d'accès, ajuts, etc. També trobareu informació sobre els diferents cicles de grau superior relacionats amb l'enginyeria. 
creditosenginycat

dissabte, 19 de juny de 2010

Deepwater Horizon: un nou desastre ecològic

Deepwater Horizon era una plataforma petrolífera semisumergible de posicionament dinàmic d'aigües ultra-profundes construïda l'any 2001. El propòsit de la torre era perforar pous petrolífers al subsòl marí, traslladant-se d'un lloc a altre conforme segons les necessitats de perforació. Una vegada acaba la perforació, l'extracció era realitzada per un altre equip
Deepwater Horizon era propietat de Transocean i havia estat arrendada a BP fins setembre de 2013. Al setembre de 2009 va perforar el pou petrolífer més profund del món. Deepwater Horizon es va enfonsar el 22 d'abril de 2010 com a resultat d'una explosió dos dies abans i ha provocat un dels vessaments incontrolats de petroli més importants de la història. (Resum extret de Wikipedia)
Infografia explicativa: cliqueu El País
Com controlar el vessament: infografia de El Mundo

Si voleu saber més sobre aquestes megaestructures:


Video sobre l'explotació del coure

Apunts de Tecnologia Industrial II