Tecnologia Industrial II

Tema 1: Termodinàmica

Presentació del tema (aquí)

Formulari termodinàmica


Tema 2: Màquines tèrmiques

Presentació apartat 2.1 Màquines tèrmiques (Segon principi, entropia)

Presentació apartat 2.2 Màquines generadores d'energia tèrmica

Presentació apartat 2.3 Màquines consumidores d'energia mecànica

Video Història dels motors


Tema 3: Oleohidràulica

Presentació tema 3. Oleohidràulica 


Tema 4: Electromagnetisme i corrent altern

Corrent altern: components elèctrics passius i circuits CA: recursos i presentacions

Recull d'exercicis de les PAU de corrent altern


Tema 5: Màquines elèctriques

Presentació del tema i exercicis PAU resolts (aquí)

Tema 7: Sistemes digitals

Sistemes analògics i digitals (presentació punt 7.1)

Presentació tema complet

Exercicis PAU control

Tema 9: Metrologia

Enllaç a presentació


Tema 10: Sistemes de fabricació

Qüestions tipus test PAU

Processos industrials: interessant unitat interactiva en anglès

Video: estampació i embutició

Video: mecanització i comformació

Video: tall

Video: soldadura


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada