dilluns, 5 de novembre de 2012

Tecnologia Industrial II: tema 3 Oleohidràulica

Presentacó del tema 3. Ampliació amb exercicis de les presentacions de Tecno-Lògics de l'INS Bellvitgei D.Caparrós.